BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Polityka jakości

 
 


Jesteśmy profesjonalną firmą, oferującą wynajem i serwis odzieży roboczej dla większości branż zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Podstawowym celem istnienia naszej organizacji jest uzyskanie pełnej satysfakcji Klienta, jego zaufania oraz opinii wiarygodnego partnera.
Spełniając wymagania wdrożonego przez nas Systemu Zarządzania Jakością i RABC, zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 i EN 14065:2016 oraz ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów.

Cel ten realizujemy przez:

- Systematyczne przeprowadzanie przeglądów kontrolnych
- Zapewnienie koniecznych środków do nadzoru i rozwoju systemów
- Systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników
- Coroczne audity wewnętrzne wszystkich procesów mające na celu znalezienie możliwości do ich doskonalenia
- Zapobieganie wszelkim powstałym niezgodnościom
- Kontrolowanie satysfakcji Klienta oraz rozpoznawanie jego potrzeb
- Nadzór i współpraca z dostawcami

Przy określaniu polityki jakości wzięto pod uwagę kontekst i strategiczne kierunki działania naszej organizacji.

Polityka jakości jest znana i w pełni popierana przez pracowników firmy oraz podana do wiadomości współpracującym z nami firmom.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest wnikliwie analizowana w ramach przeglądów dokonywanych przez kierownictwo firmy.