BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Regulamin strony

 
 

Odwiedzając i użytkując niniejszą stronę internetową KLS Spółka Jawna, przyjmują Państwo poniższy Regulamin bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do niniejszej strony odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie z strony w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Zawartość

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym w szczególności informacje cenowe, nie stanowią zapewnienia ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opis towaru lub usługi następuje wyłącznie w umowie jego najmu lub w umowie sprzedaży.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne KLS spółka Jawna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

KLS. Spółka Jawna zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów strony, w tym m.in. przedstawionych na stronie produktów i usług, specyfikacji oraz dostępności. KLS Spółka Jawna zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów lub usług prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach.

Ceny produktów zamieszczonych w witrynie

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych produktów lub usług, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla KLS Spółka Jawna. Szczegółowe warunki najmu lub zakupu produktów i usług mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy sprzedaży.

Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia strony bardziej użyteczną i funkcjonalną. Polityka prywatności KLS Spółka Jawna dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową.

Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą niniejszej strony, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia usług świadczonych przez KLS Spółka Jawna Ograniczenie odpowiedzialności

KLS Spółka Jawna wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej stronie internetowej. KLS Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i / lub korzystania z niniejszej strony w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. KLS Spółka Jawna nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej strony, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.

Powyższy Regulamin może zostać uaktualniony lub zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.

Ostatnia zmiana: 21-05-2018

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu. Użytkownicy strony mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.